Australian Embassy
Greece
Bulgaria, Romania

Video Script In Bulgarian

 

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МОМИЧЕТО 2016 Г.

 

Здравейте, казвам се Наташа Стот Деспоя.

Една от приятните страни на работата ми като посланик на жените и момичетата на Австралия е възможността да се срещам с млади жени от целия свят и да се вдъхновявам от тяхната енергия, интелигентност, изобретателност и устрем в усилията им да моделират своя свят.

Тази година имах честта да прекарам известно време с едно ново поколение жени лидери в автономния регион Бугейнвил. Срещнах се с делегацията на Световната християнска организация на младите жени в Комисия по статута на жените към ООН в Ню Йорк и с жени от цял свят, които бяха дошли, за да участват в дискусиите на Съвета по правата на човека в Женева.

Последно бях в Самоа за среща на министрите на Общността, на която млади жени от Общността говориха уверено за света, който искат и предизвикателствата, пред които са изправени, за да постигнат мечтите си.

Представителката на Мрежата на Общността за младежта и равенство между половете Тахере Сисиалафия припомни на министрите значението на партньорството между поколенията за постигане на устойчиво развитие.  Тя отбеляза, че е излязла на трибуната, за да изрази мнението на лишените от право на глас от всички поколения.

Австралия подкрепя силно млади жени като Тахере.  Ние отдаваме сериозно значение на предоставянето на правомощия и подпомагането на младите жени. 

Името на моята длъжност — посланик на жените И МОМИЧЕТАТА — беше съзнателно избрано от австралийското правителство, за да подчертае съществената роля на младите хора при откриването на нови решения на стари проблеми и установяването на справедливост, напредък и просперитет в техните държави.

Образованието, разбира се, е от ключово значение при подпомагането на младите жени, поради което един от първостепенните приоритети за Австралия е оказване на подкрепа за възможностите за качествено образование за момичета и особено за такива от маргинализирани групи.

Конфликтите и кризите са основна заплаха за стабилността на дадена държава и нейните дългосрочни перспективи, особено по отношение на въздействието върху децата и тяхното бъдеще.  Положението при момичетата е особено критично.  Данните на ЮНЕСКО показват, че вероятността момичета, които живеят в засегнати от конфликти държави, да отпаднат от училище, е 2,5 пъти по-голяма, отколкото при момчетата.

Ето защо Австралия е обещала 220 милиона долара в подкрепа на хората, засегнати от сирийската криза, включително и за повторното записване в училище на деца в Йордания и Ливан до края на 2017 г., както и за преодоляване на някои бариери пред образованието на момичетата, като ранните бракове.

През миналия месец австралийският външен министър Джули Бишъп подписа Декларация за действия за ускоряване на резултатите от образованието на момичета от маргинализирани групи и за равенство между половете, като потвърди ангажираността на Австралия към равното право на момичетата на образование.

Нито една общност не може да достигне пълния си потенциал, без да използва потенциала от идеи и таланта на своите млади жени.

На 11 октомври, Международният ден на момичето, отбелязваме празника на нашите млади жени и момичета. Няма друг по-обещаващ, неизползван потенциал и друго по-голямо основание за надежда и оптимизъм в едно по-добро и по-светло бъдеще.

Честит Международен ден на момичето!